Πώς αντιμετωπίζεται με φυσικό τρόπο η δυσκοιλιότητα στα παιδιά