Χριστούγεννα με παιδιά στην Ελλάδα: εκδηλώσεις, εκδρομές, χριστουγεννιάτικα χωριά