Πολλοί γονείς αναρωτιούνται για το αν τα παιδιά τους εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα στην ορθογραφία. Στο άρθρο αυτό θα επικεντρωθούμε στα λάθη που παρατηρούμε στα γραπτά των παιδιών, δίνοντας κάποιες συμβουλές προς τους γονείς.

Η δυσορθογραφία σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αποτελεί ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν. Αφορά στην δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο της λέξης, όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου.  Πολύ συχνά συνυπάρχει με την δυσλεξία αλλά μπορεί να υπάρχει και μόνη της.

Τα παιδιά με δυσορθογραφία έχουν χαμηλή οπτική και ακουστική μνήμη, δυσκολίες στην ακουστική διάκριση, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι προϋπήρχαν δυσκολίες στην ανάπτυξη προφορικού λόγου. Οι δυσκολίες γίνονται αντιληπτές από τους γονείς από τη Β΄ Δημοτικού και μετά.

Οι μαθητές με δυσορθογραφία συνήθως κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη και δεν ακολουθούν τους γραμματικούς κανόνες, αν και κάποιες φορές ίσως να τους ξέρουν θεωρητικά, ωστόσο στην αυθόρμητη γραφή δεν τους τηρούν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το παιδί καλείται να ανταποκριθεί σε μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να συγκεντρωθεί, να ακούσει τη λέξη, να ανακαλέσει τον γραμματικό κανόνα, να σκεφτεί πώς θα τη γράψει και τέλος  να την αποτυπώσει στο χαρτί σωστά. Αυτό είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία.

Συνήθη λάθη που βλέπουμε σε ένα γραπτό είναι τα εξής:

 • δυσκολία του παιδιού να ξεχωρίσει τι μέρους του λόγου είναι μια λέξη (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, επίρρημα)
 • λάθη στις καταλήξεις των λέξεων
 • λάθη στον τονισμό ή παράλειψη τόνων
 • παραλείψεις γραμμάτων
 • προσθήκη γραμμάτων
 • αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
 • αντιστροφή συλλαβών
 • καθρεπτική γραφή (το ε γίνεται 3)
 • δυσκολία με τις ομόηχες λέξεις
 • δυσκολία εντοπισμού λαθών
 • αδυναμία αυτοδιόρθωσης

childsafety.gr|δυσορθογραφία

Αν έχετε κάποιες από τις παραπάνω ενδείξεις στο τετράδιο του παιδιού σας, μην το αμελήσετε. Θα ήταν ωφέλιμο να συμβουλευτείτε άμεσα έναν ειδικό με εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι ειδικότητες που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ο Ειδικός Παιδαγωγός, ο Λογοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής.


Μαρινέλη Ανδρονίκη

Εργοθεραπεύτρια

Ειδικευθείσα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Αξιολόγηση/Αποκατάσταση
Υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Έργο Αγάπης
Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογική στήριξη
Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρναί Αττικής
Τηλ. 2102460232, κιν. 6942855459

Website: www.ergoagapis.gr