Η δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία και δεν είναι απλή μαθησιακή δυσκολία, κυρίως νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσεως με κληρονομική προδιάθεση. Επηρεάζει κυρίως τις γνωστικές διεργασίες που συνδέονται με τη δεξιότητα της ανάγνωσης, της γραφής και την ορθογραφίας.

Η έγκαιρη διάγνωση της πραγματοποιείται στο Δημοτικό και έπειτα το παιδί πρέπει να να ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Χρειάζεται να σχεδιαστεί εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βασίζεται στην οπτική, ακουστική και αισθητηριακή μέθοδο κατάκτησης της ύλης. Αυτό το  πρόγραμμα υλοποιείται από ειδικούς παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές.

Αφού το παιδί παρακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας ή πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης, ο γονέας σε συνεργασία με τον ειδικό επιστήμονα μπορεί να ενισχύσει το παιδί με επιπλέον στρατηγικές οργανωσης, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, κ.α, σύμφωνα με το πλάνο θεραπείας που έχει σχεδιαστεί για τον συγκεκριμένο μαθητή.

Για παράδειγμα, τα παιδιά με δυσλεξία λόγω τις δυσκολίας στην οργάνωση και την ανάγνωση παρουσιάζουν προβλήματα στην αποστήθιση. Η ανάλυση ενός κειμένου παράγραφο-παράγραφο, η προσθήκη πλαγιότιτλων και οι υπογραμμίσεις των σημαντικότερων στοιχείων μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα το παιδί.

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας αυτό που πρέπει πολλές φορές να αντιληφθούμε είναι ότι δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν αναπτύσσουμε δεξιότητες όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν χρειαζόμαστε όλοι την ίδια υποστήριξη, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί και μοναδικοί.  Άλλωστε , πίσω από κάθε παιδί που προοδεύει και ξεχωρίζει, υπάρχει ενας γονέας που πίστεψε, στήριξε και αφοσιώθηκε σε αυτό.


Τζούλια Α. Κορωνιά BA-SLP

Λογοθεραπεύτρια

+00302106628688
+00306943106228
tzouliakoronia@gmail.com
SpeechLab Kυπρου 54 Κορωπι 19400
Facebook: https://web.facebook.com/tzouliakoronia/