Τι συμβαίνει στα παιδιά όταν βρίσκονται στην εφηβεία;