Τι μας έχουν διδάξει οι ιώσεις που περνούν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς