Τα πιο έξυπνα παιδιά είναι πιθανότερο να ζήσουν περισσότερα χρόνια