Πως μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα τα παιδιά σε μικρές ή μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους