Πώς η διατροφή ενός εφήβου σχετίζεται με τη διάθεσή του