Πόσο χρήσιμα είναι τα εκπαιδευτικά DVD και οι κάρτες με εικόνες στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών;