Πρωτότυπο παραμύθι κατά της αθλητικής βίας από 18 παιδιά δημοτικού και Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος