Παπούτσια σε άπορα παιδιά θα διανείμει η Ένωση “Μαζί για το Παιδί”