Παιδιά και ζώα: σχέση ζωής και συναισθηματικής ανάπτυξης