Ο ιατρικός έλεγχος που πρέπει να κάνουμε στα παιδιά πριν το σχολείο