Οξεία μέση ωτίτιδα: Πως εκδηλώνεται και πως αντιμετωπίζεται