Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς της ψυχικής υγείας. Όταν μιλάμε για Μαθησιακές Δυσκολίες αναφερόμαστε στις ειδικές διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά στην κατάκτηση των βασικών γνωστικών τομέων στη διαδικασίας της μάθησης (Ανάγνωση, Γραφή, Αναγνωστική κατανόηση, Παραγωγή γραπτού λόγου, Μαθηματικά).

Οι δυσκολίες αυτές εμφανίζονται σ’ αυτούς τους γνωστικούς τομείς όταν το παιδί πάει σχολείο. Υπάρχουν όμως και προβλεπτικοί παράγοντες που μπορούν να εντοπιστούν και στην προσχολική ηλικία ή στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού (επιβράδυνση στην ομιλία ή στην αντίληψη σχέσεων στο χώρο, δυσκολία στην κατανόηση του περιεχομένου της ομιλίας). Είναι βασικό να γνωρίζουμε αν το παιδί παρουσιάζει μια ειδική διαταραχή της μάθησης εν γένει ή αν πρόκειται για δευτερογενή αίτια που προκαλούν όμως δυσκολία στη μάθηση ή μαθησιακά ελλείμματα, όπως περιβαλλοντικοί ή ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες, ψυχικά προβλήματα, αισθητηριακές μειονεξίες, νοητικό υπόβαθρο, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα λόγου/ ομιλίας, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η ακαδημαϊκή απόδοση του παιδιού πέφτει και εντοπίζεται σχολική αποτυχία, πρέπει να γίνεται μια διεξοδική μαθησιακή αξιολόγηση και στη συνέχεια αν πρόκειται για κάποια δυσκολία, λόγω δευτερογενών αιτιών, παραπομπή στον κατάλληλο ειδικό για περαιτέρω ανίχνευση των συμπτωμάτων του παιδιού.

Οι δυσκολίες που εμφανίζονται από δευτερογενή αίτια είναι πιο ήπιες, όμως είτε προκύψει μια διάγνωση Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία), είτε άλλης διαταραχής πρέπει να γίνεται μαθησιακή παρέμβαση στο κάθε παιδί γιατί η μάθηση και η απόδοση του στο σχολείο έχουν αντίκτυπο στην αυτοείκονα  και στην αυτοεκτίμηση του. Τελευταία δίνεται έμφαση στην πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη αντιμετώπιση του παιδιού με δυσκολίες μάθησης πριν αυτές εδραιωθούν, γίνουν σοβαρότερες και χρειάζονται περισσότερο χρόνο και επίπονη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πάντα στο νου ότι όσο το πρόβλημα διογκώνεται τόσο πιο αβέβαιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η διάγνωση κυρίως της Δυσλεξίας γίνεται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών μπορεί να επανέλθει στην ομαλή σχολική εργασία. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας, ότι οι δυσκολίες αυτές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν ανομοιογενείς περιπτώσεις παιδιών με πολλά και διαφορετικά μαθησιακά προφίλ. Γι αυτό και οι παρεμβάσεις δε μπορούν να είναι ίδιες για όλα τα παιδιά και τα προγράμματα αντιμετώπισης όπως και οι στρατηγικές μάθησης έχουν εξατομικευμένη βάση.

Επομένως προέχει πρώτα η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των δυσκολιών ενός παιδιού ακολουθεί η υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση των γονιών και των εκπαιδευτικών από τον κατάλληλο ειδικό σχετικά με τα διδακτικά πλάνα δράσης και ταυτόχρονα η εφαρμογή εξατομικευμένων στρατηγικών παρέμβασης με ειδικό αποκαταστασιακό υλικό εκτός του αναλυτικού προγράμματος, που να στοχεύει στην μείωση ή εξάλειψη των δυσκολιών, αν αυτό είναι εφικτό και το βασικότερο στην αύξηση της ακαδημαϊκής του απόδοσης και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του.


Βασιλική Κανδυλιώτη

Ειδική Παιδαγωγός
τηλ: 211 7152775
email: topirgolexo@gmail.com
Τιτάνων 28- Ελληνικό, Αθήνα