Καλοκαίρι για τα παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο