Νέα μελέτη δείχνει πως τα παιδιά που αφιερώνουν χρόνο σε μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση, η οποία προκαλεί έντονο λαχάνιασμα και εφίδρωση, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν  κατάθλιψη στο μέλλον.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Pediatrics και για τους σκοπούς της οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περίπου 800 παιδιά ηλικίας 6 ετών, τα οποία επαναξιολόγησαν στην ηλικία των 8 και 10 ετών. Για την εκτίμηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν επιταχυνσιόμετρα ενώ η πνευματική υγεία των παιδιών αξιολογήθηκε μέσα από συνεντεύξεις με τους γονείς.

Το αποτέλεσμα έδειξε συνολικά πως τα παιδιά που ήταν περισσότερο δραστήρια σωματικά και αφιέρωναν χρόνο σε μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση στην ηλικία των 6 και 8 ετών, είχαν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης μέσα στα επόμενα 2 έτη.

Να σημειωθεί, πως η μελέτη δεν εξέτασε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά η άσκηση, αν και οι ερευνητές κάνουν διάφορες υποθέσεις. Ειδικότερα, αναφέρουν πως η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των παιδιών, με αποτέλεσμα να μη συλλογίζονται ή αναμασούν αρνητικές εμπειρίες. Από την άλλη, φαίνεται ότι τα δραστήρια παιδιά έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση ενώ έρευνες δείχνουν πως η άσκηση μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και πνευματική ανάπτυξη.

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν πως η άσκηση έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τη σωματική, όσο και για την πνευματική υγεία, ωστόσο οι ερευνητές συστήνουν να διερευνηθεί περαιτέρω η παρατηρούμενη συσχέτιση, μέσα από μελέτες παρέμβασης.