Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά τον Ιανουάριο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης