Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: πώς να μη μειώνεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών