Είναι έτοιμο το παιδί μου για να πάει στην Α’ Δημοτικού;