Δραματική η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF