Γιατί ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος έχει τεράστια αξία σε πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά