Η καλή όραση είναι βασική προϋπόθεση για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, για αυτό και ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός.

Το οπτικό σύστημα αρχίζει να αναπτύσσεται από την γέννηση και ωριμάζει σε ηλικία 9-10 ετών. Οι οφθαλμοί αποδέκτες  των εξωτερικών ερεθισμάτων ευθύνονται για την ανάπτυξη του οπτικού συστήματος και συνεπώς της όρασης.

Η ανάπτυξη φυσιολογικής όρασης, αγγίζοντας τα επίπεδα του ενήλικα, επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των πρώτων 6 μηνών. Εάν δηλαδή μέχρι την ηλικία των 9 χρόνων που ορίζεται ως το διάστημα ωρίμανσης του οπτικού συστήματος, οι οφθαλμοί, εξ αιτίας μιας ανώμαλης κατάστασης, δεν μεταφέρουν στον εγκέφαλο την ίδια καθαρή εικόνα, τότε μια μόνιμη μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης μπορεί να συμβεί. Η ελάττωση της όρασης συμβαίνει συνήθως στον οφθαλμό με την χειρότερη όραση και καλείται αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι). Η αμβλυωπία σπανιότερα μπορεί να συμβεί και στα δύο μάτια.

Συχνές παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν αμβλυωπία είναι, ο στραβισμός, οι διαθλαστικές ανωμαλίες, ο συγγενής καταρράκτης, η πτώση βλεφάρου και οι όγκοι βολβού. Επισημαίνεται ότι, η αμβλυωπία και οι οφθαλμικές παθήσεις που την προκαλούν, όταν διαγνωστούν έγκαιρα θεραπεύονται.

Η επιτυχία για αποκατάσταση της όρασης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την ηλικία του παιδιού. Μετά την ωρίμανση του οπτικού συστήματος η θεραπεία της αμβλυωπίας είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Συνεπώς, ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος σε πολύ μικρότερες ηλικίες έχει τεράστια αξία,καθώς πολλά παιδιά με προβλήματα στα μάτια δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτά από τους γονείς η το περιβάλλον.


Πότε πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος;

Οι κυριότεροι οφθαλμολογικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των παιδιών είναι:

  1. Ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με την γέννηση, όταν το νεογνό είναι ακόμη στην κλινική. Ο παιδοφθαλμίατρος θα κάνει μια γενική επισκόπηση των οφθαλμών (έλεγχο βλεφάρων, βολβού, ρόδινη ανταύγεια κόρης, βυθοσκόπηση). Στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε παρέκκλιση από το φυσιολογικό ή πρόκειται για τα νεογνά υψηλού κινδύνου (λόγω προωρότητας, οικογενειακού ιστορικούρετινοβλαστώματος, συγγενούς καταρράκτη, συγγενούς γλαυκώματος), τότε απαιτείται περαιτέρω λεπτομερής οφθαλμολογική εξέταση.
   2.Σε όλα τα βρέφη από 6 έως 12 μηνών θα πρέπει να ελεγχθούν τα μάτια από τον παιδοφθαλμίατρο. Η εξέταση περιλαμβάνει, πλήρη οφθαλμολογική εξέταση (έλεγχο βυθού και κορικών αντανακλαστικών, παρακολούθηση αντικειμένων, ύπαρξη στραβισμού).
   3. Σε ηλικία 2½ έως 4 ετών. Έλεγχος για στραβισμό και μέτρηση οπτικής οξύτητας για κάθε μάτι χωριστά.
   4. Με την έναρξη της Α΄ τάξης του Δημοτικού και κατόπιν με την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Έως την ηλικία των 4 χρονών πρέπει να έχει γίνει μέτρηση της όρασης για κάθε μάτι ξεχωριστά.


Δημήτριος Καραγεωργόπουλος

Οφθαλμίατρος
Μητροπόλεως 55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-242358
Fax.: 2310-235614
Κιν.: 693 2424850
www.karageorgopoulos.gr