Ήρθε το τέλος του «παραδοσιακού» σχολείου; Δείτε ποιος είναι ο σύγχρονος χαρακτήρας της εκπαίδευσης