Ένα αυγό τη μέρα αυξάνει σημαντικά την ανάπτυξη των μικρών παιδιών